Триумфът на стадния имунитет ...

Поредния анализ публикуван от Георги К. Маринов работещ в Department of Genetics, Stanford University, Stanford, California 94305, USA.

Оригиналният текст е публикуван от г-н Маринов в Google Disk тук:

2021-06-05-herd-immunity.pdf

Направил съм mirror на публикувания pdf на линкът по-долу:

2021-06-05-herd-immunity.pdf
Jordan Cloud - Safe home for your data!
Share with Me via Nextcloud